O projekcie

SCENA ROBOCZA - EDUKACJA to 3-letnie zadanie propagujące aktywny i świadomy udział młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych w kulturze. Projekt ma na celu kompleksowe i dostosowane do potrzeb odbiorców kształtowanie aktywnej i, co ważne, odpowiedzialnej postawy uczestnictwa w kulturze. Ogólnym dążeniem przeprowadzonych działań jest zdobycie przez młodzież wiedzy i kompetencji pozwalających na świadome wypowiadanie się na poziomie debaty społecznej, analizy, interpretacji i oceny artystycznej ekspresji, z poszanowaniem poglądów i odczuć innych osób.

Projekt otrzymał dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego scenariusz rozpisany został na trzy lata. Podzieliliśmy go na trzy rozdziały:

* Wiem, co mówię.

* Wiem, co piszę.

* Wiem, co robię

W tym roku od września do grudnia realizować będziemy część pierwszą, którą zwieńczy publiczna debata nad tezą "Kultura powinna być za darmo!". Zanim do niej dojdzie, młodzi ludzie będą zbierać materiały do dyskusji, spotykać się z organizatorami oraz uczestnikami życia kulturalnego, wezmą też udział w warsztatach przygotowujących ich merytorycznie do udziału w finałowe debacie wzorowanej na debatach oxfordzkich. Po zakończeniu wszystkich spotkań oraz po debacie finałowej i podliczeniu punktów, zostaną przyznane dwie główne nagrody pieniężne (minimum 1000 zł) przeznaczone na realizację własnego projektu kulturalnego.

Uczestnicy projektu będą mieli okazję do pogłębienia swojej wiedzy dotyczącej kultury zarówno w jej wymiarze artystycznym, jak i społecznym. Wyposażeni zostaną w szereg kompetencji (teoretycznych i praktycznych) związanych z analizowaniem, interpretowaniem oraz oceną zjawisk kulturalnych i społecznych w mowie, w piśmie i na scenie. Poznają mechanizmy rządzące zarówno procesami kreacji, jak i zarządzania kulturą oraz jej badania. Nabędą zdolność merytorycznego, ale też twórczego wyrażania i przetwarzania swoich sądów w poszanowaniu dla innych racji. Staną się bardziej świadomymi, krytycznymi i odpowiedzialnymi uczestnikami życia kulturalnego i społecznego.

Koordynatorem merytorycznym jest Ewa Obrębowska-Piasecka, absolwentka kulturoznawstwa na UAM, dziennikarka, znawczyni teatru i sztuk wizualnych, była redaktor naczelna poznańskiego miesięcznika „IKS" oraz autorka książek „Miasto w teatrze" oraz „Rozmowy wokół Zygmunta Warczygłowy". Stale współpracuje z portalami: teatralny.pl, taniecpolska.pl, kulturapoznan.pl. Od dwóch dekad prowadzi zajęcia warsztatowe poświęcone dziennikarstwu na poznańskim Uniwersytecie Artystycznym. Aktywnie zaangażowała się w działania Sztabu antykryzysowego na rzecz poznańskiej kultury, a także organizację Poznańskiego Kongresu Kultury. Laureatka Stypendium Artystycznego Miasta Poznania w roku 1991.

 

 

REGULAMIN PROJEKTU "WIEM, CO MÓWIĘ"

Galeria

PIERWSZA DEBATA 16.09.2014
fot. M. Zakrzewski
SPOTKANIE ROBOCZE 07.10.2014
fot. M. Zakrzewski
SPOTKANIE ROBOCZE 25.11.2014
fot. A. Ziajski
DEBATA FINAŁOWA 11.12.2014
fot. M. Zakrzewski
PREZENTACJA PROJEKTÓW 14.03.2015
fot. M. Zakrzewski
FINAŁ "WIEM, CO PISZĘ"
fot. M. Zakrzewski
WIEM, CO ROBIĘ - 4.05.2016
fot. M. Zakrzewski
WIEM, CO ROBIĘ - 11.05.2016
fot. M. Zakrzewski
WIEM, CO ROBIĘ - 18.05.2016
fot. M. Zakrzewski
WIEM, CO ROBIĘ - 15.06.2016
fot. M. Zakrzewski

Partnerzy